ONZE MISSIE EN WAARDEN

Wil je linken naar andere websites en verlaat Amgen.be?

U verlaat nu de website van Amgen Belgium. Amgen Belgium neemt geen verantwoordelijkheid voor de informatie op de internationale server of website van Amgen die u gaat gebruiken. De informatie die u gaat gebruiken, is mogelijk niet in overeenstemming met de Belgische regelgeving.

Amgen tracht steevast op wetenschappelijke wijze patiënten te helpen. Dit door biotechnologie om te zetten in therapieën die patiënten opnieuw gezond kunnen maken, meer zelfs: hun leven redden. We wensen deze missie in al onze activiteiten door te trekken. En bij elke stap die we zetten, laten we ons leiden door de waarden die we uitdragen.Onze missie:

Patiënten helpen


Onze waarden:

  • Werken vanuit een wetenschappelijke basis
  • Intensief concurreren en winnen
  • Meerwaarde leveren voor patiënten, medewerkers en aandeelhouders
  • Ethisch zijn
  • Elkaar vertrouwen en respecteren
  • Kwaliteit garanderen
  • In teams werken
  • Samenwerken, communiceren en verantwoording afleggen

Werken vanuit een wetenschappelijke basis

Ons succes hangt af van onovertroffen wetenschappelijke innovatie, integriteit en continue verbetering van alle aspecten binnen onze business. We beschouwen de wetenschappelijke basis als een proces dat uit meerdere stappen bestaat, onder meer: ontwerpen van het juiste experiment, verzamelen en analyseren van gegevens en een rationele besluitvorming. Het is geen subjectief of emotioneel, wel een logisch, open en rationeel proces.

Intens concurreren en winnen

We concurreren met de tijd, prestaties uit het verleden en collega’s uit de sector. Het doel? Snel uiterst kwalitatieve resultaten behalen. Winnen vraagt om risico’s nemen, want we kunnen niet blijven stilstaan bij wat we tot nu toe bereikt hebben. Maar hoewel we intensief wedijveren, zweren we trouw aan onze hoge ethische normen. Hierbij eisen we bovenal integriteit in onze omgang met concurrenten, klanten, partners en elkaar.

Meerwaarde leveren voor patiënten, medewerkers en aandeelhouders

We leveren toegevoegde waarde door ons te concentreren op behoeften van patiënten. Amgen creëert een werkomgeving waarin medewerkers hun capaciteiten optimaal kunnen benutten. We streven ernaar onze aandeelhouders uitstekende lange termijnopbrengsten te bezorgen. Vanzelfsprekend houdt Amgen daarbij het evenwicht tussen de behoeften van patiënten, medewerkers en aandeelhouders in stand.

Ethisch zijn

Amgen blijft de hoogste ethische normen toepassen in producten, diensten en in de informatie die we verstrekken.

Elkaar vertrouwen en respecteren

Elke functie bij Amgen is belangrijk en iedere medewerker is belangrijk. We nemen uiteenlopende, bekwame en toegewijde mensen in dienst en scheppen een omgeving die vertrouwen, respect, diversiteit en individuele verantwoording aanmoedigt. Vertrouwen wordt versterkt door individueel initiatief en het vlot behalen van kwaliteitsresultaten.

Kwaliteit garanderen

Kwaliteit zit verweven in alles wat we doen. We streven het allerhoogste na op vlak van informatieverstrekking, besluitvorming en mensen. Enkel op die manier kan Amgen hoogwaardige producten en diensten leveren.

In teams werken

Onze teams werken snel, efficiënt en bieden de nodige ondersteuning binnen de organisatie. Hun gevarieerde samenstelling garandeert de beste beslissingen voor patiënten, medewerkers en aandeelhouders. Onze teamstructuur laat medewerkers toe invloed uit te oefenen op het beleid, een breder inzicht te ontwikkelen in andere functies en talenten volledig te benutten.

Samenwerken, communiceren en verantwoording afleggen

Amgen staan open voor verschillende meningen, ideeën en moedigen een open dialoog aan. Leidinggevenden zullen besluiten en beweegredenen steevast tijdig en transparant meedelen. Samen met de teamleden zijn ze verantwoordelijk voor het resultaat en het snel invoeren van beslissingen.