SOCIAAL ENGAGEMENT

Wil je linken naar andere websites en verlaat Amgen.be?

U verlaat nu de website van Amgen Belgium. Amgen Belgium neemt geen verantwoordelijkheid voor de informatie op de internationale server of website van Amgen die u gaat gebruiken. De informatie die u gaat gebruiken, is mogelijk niet in overeenstemming met de Belgische regelgeving.

BREATH (Belgian Responsible Environmental Amgen Thinking)

Dit Belgische initiatief, opgestart in 2007 en gevormd door onze eigen medewerkers, steunt uiteenlopende activiteiten en organisaties. Deze dragen stuk voor stuk bij tot een beter leefmilieu of helpen het leven van kansarmen te verbeteren.

Een aantal activiteiten en projecten die afgelopen jaren plaatsvonden:

  • In 2017 steunde Amgen 4 projecten: Transplantoux, école Anne Misonne, Think Pink en Vie d’Enfants.
  • Sinds 2016 adopteren we 2 kinderen van SOS kinderdorpen.
  • In 2015 namen we actief deel aan de Europese ‘Special Olympics’ in Antwerpen.
  • In 2014 ondersteunden we diverse initiatieven van Handicap International.
  • In 2013 plantten we 1.000 bomen (‘Thousand Oaks’) in het Brede Zeyp bos in Lier.