Informatie over uw privacy en de vereisten voor transparantierapportage

Amgen is toegewijd aan naleving van alle toepasselijke wetten en codes met betrekking tot openbaarmaking van waardeoverdrachten van farmaceutische bedrijven aan zorgprofessionals en zorgorganisaties.

Deze wetten en codes vereisen dat Amgen informatie over waardeoverdrachten als gevolg van interacties met zorgprofessionals openbaar maakt.

Als u betrokken bent bij activiteiten met Amgen die resulteren in een waardeoverdracht aan u, zal Amgen persoonlijke informatie over u verzamelen en verwerken om te voldoen aan alle toepasselijke transparantiewetten en -codes. Dergelijke informatie kan bijvoorbeeld uw naam, professioneel adres en beschrijving van betalingen of andere waardeoverdrachten aan u omvatten. De informatie zal gedurende een periode van 3 jaar na de oorspronkelijke openbaarmaking openbaar beschikbaar zijn, tenzij een andere periode wettelijk vereist is. Amgen kan deze informatie overdragen aan Amgen Inc. in de VS, haar gelieerde ondernemingen en andere vertrouwde verwerkers die namens haar optreden. Verwerking kan plaatsvinden in landen buiten het land waarin u woont, inclusief landen die mogelijk niet dezelfde mate van bescherming vereisen als die in de Europese Economische Ruimte. Ongeacht het land waarin het wordt verzameld en verwerkt, handhaaft Amgen administratieve, technische en fysieke waarborgen om informatie over u te beschermen.

Om meer te weten te komen over hoe Amgen persoonlijke informatie over u verwerkt en over uw rechten, bezoek https://www.amgen.be/hcp-privacy-statement.

Als u vragen heeft over uw privacy, de toewijding van Amgen aan transparantiewetten of -codes, of als u uw rechten wilt uitoefenen om toegang te krijgen tot, te corrigeren of te verzoeken om verwijdering van persoonlijke informatie over u, neem dan contact op met Amgen Privacy Compliance op privacy@amgen.com.