Informatie over uw privacy en de EFPIA-vereisten voor financiële transparantie

Amgen verbindt zich ertoe te voldoen aan de EFPIA Code on Disclosure of Transfers of Value from Pharmaceutical Companies to Healthcare Professionals and Healthcare Organizations. De EFPIA Code vereist dat Amgen informatie openbaar maakt over de overdracht van waarde die voortvloeit uit de interacties van Amgen met zorgverleners.

Als u betrokken bent bij activiteiten met Amgen die resulteren in een overdracht van waarde aan u, zal Amgen persoonsgegevens over u verzamelen en verwerken om aan de EFPIA Code te voldoen. Dergelijke gegevens kunnen bijvoorbeeld uw naam, professioneel adres en beschrijving van betalingen of andere overdrachten van waarde aan u omvatten. De gegevens blijven publiekelijk beschikbaar gedurende een periode van 3 jaar na de datum waarop ze oorspronkelijk werd bekendgemaakt, tenzij een andere periode wettelijk vereist is. Amgen kan deze gegevens overdragen aan Amgen Inc. in de VS, haar gelieerde bedrijven en andere vertrouwde verwerkers die namens Amgen handelen. De verwerking kan plaatsvinden in landen buiten het land waar u verblijft, waaronder in landen die mogelijk niet hetzelfde beschermingsniveau vereisen als de landen binnen de Europese Economische Ruimte. Ongeacht het land waarin deze gegevens worden verzameld en verwerkt, handhaaft Amgen administratieve, technische en fysieke beveiligingen om gegevens over u te beschermen.

Als u vragen heeft over uw privacy of de toewijding van Amgen aan de EFPIA Code, of als u gebruik wilt maken van uw recht op toegang tot, correctie van of verzoek om verwijdering van persoonsgegevens over u, neem dan contact op met het Amgen Privacy Office via privacy@amgen.com.