Amgen Inc., en/of zijn gelieerde ondernemingen, Amgen N.V., en co-branded partners (gezamenlijk "Amgen, "wij" of "ons/onze” genoemd) verbinden ons ertoe uw privacy en uw persoonlijke informatie te respecteren. Deze Privacyverklaring beschrijft de Privacybeleid van Amgen.

Als u een zorgverlener bent, lees dan onze Privacyverklaring voor zorgverleners.

Amgen zal uw persoonlijke informatie gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke vereisten.

We adviseren alle gebruikers van onze site deze Privacyverklaring aandachtig te lezen om meer te weten te komen over het beleid en het beleid die wij hebben ontwikkeld voor de bescherming van persoonlijke informatie, met inbegrip van gezondheid gerelateerde persoonlijke informatie, en om meer inzicht te krijgen in onze relaties met derden die toegang kunnen hebben tot deze informatie.

 • I. Het verzamelen, het gebruik en de openbaarmaking van persoonlijke informatie

  A. Informatie over deelnemers aan klinische onderzoeken

  Bij eventuele vragen over uw deelname aan een klinisch onderzoek, kunt u contact opnemen met de hoofdonderzoeker van het onderzoek en/of het toestemmings formulier en andere aan u verstrekte onderzoek documenten raadplegen.

  B. Informatie over patiënten

  Als u contact opneemt met Amgen over uw ervaring met deelname aan één van onze patiëntondersteuningsprogramma's of over het gebruik van een van onze producten of diensten, met inbegrip van de melding van een complicatie ('bijwerking') of over een defect van of een kwaliteitsprobleem met het Amgen-product dat u hebt ontvangen, kunnen wij u vragen om specifieke gegevens, met inbegrip van de initialen, de leeftijd en het geslacht van de patiënt en de voorschrijvende arts. Wij kunnen de informatie die u verstrekt gebruiken bij de indiening van rapporten bij regelgevende instanties zoals wettelijk vereist (bijv. de Amerikaanse Inspectiedienst voor voedings- en geneesmiddelen (FDA), het Europees Geneesmiddelenbureau) en/of voor kwaliteits- of ondersteuningsdoeleinden in verband met de beheerde programma’s. Wij kunnen de gegevens ook gebruiken om contact op te nemen met de voorschrijvende arts naar aanleiding van een complicatie (‘bijwerking’) bij het gebruik van ons product.

  We kunnen uw persoonlijke informatie bekendmaken aan derden die namens ons werkzaamheden verrichten, zoals onze callcenterexploitanten en andere entiteiten die ons helpen bij de beantwoording en de verwerking van uw vragen en gebruiksverslagen van de producten.

  C. Informatie over zorgverleners en hun medewerkers

  Als u een zorgverlener bent, lees dan onze Privacyverklaring voor zorgverleners.

  D. Informatie over gebruikers van onze website

  Alle gebruikers van onze website

  Persoonlijke informatie zoals gebruikt in het kader van deze verklaring omvat alle informatie waarmee u wordt of kunt worden geïdentificeerd, zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

  Door gebruik te maken van onze site, gaat u ermee akkoord dat u deze Privacyverklaring hebt gelezen en dat u instemt met onze Gebruiksvoorwaarden.

  De verwerking van uw persoonlijke informatie door Amgen is gebaseerd op één van de volgende wettelijke grondslagen: (A) legitieme zakelijke doeleinden, (B) indien u hiervoor toestemming hebt gegeven, (C) indien dit nodig is om te voldoen aan de wettelijke en regelgevende verplichtingen van Amgen en (D) indien dit nodig is voor de uitvoering van een contract wat met u is aangegaan.

  Legitieme zakelijke doeleinden van Amgen Verwerkingsactiviteiten
  • Professionele en wetenschappelijke activiteiten van Amgen
  • Reclame maken voor en beoordelen van Amgen-producten en -diensten
  • Ter verbetering van ons inzicht in de manier waarop onze producten worden gebruikt bij de behandeling van de ziekten waarvoor zij op de markt zijn gebracht.
  • Om gegevens samen te stellen die zullen worden gebruikt voor zakelijke doeleinden van Amgen, met inbegrip van onderzoek, ter verbetering van onze producten en analyses waarmee wij onze diensten kunnen verbeteren. Dergelijke gecombineerde gegevens kunnen in sommige gevallen worden afgeleid uit een combinatie van persoonlijke informatie die u op onze Website hebt verstrekt met die van andere websitegebruikers.
  Voldoen aan de wettelijke en regelgevende verplichtingen
  • Voor veiligheidsmeldingen en regelgeving op geneesmiddelenbewakingsgebied; als u contact opneemt met Amgen over uw ervaring met het gebruik van een van onze producten, kunnen wij de door u verstrekte gegevens opnemen in veiligheidsrapporten die wij moeten indienen bij regelgevende instanties (bijv. de Amerikaanse Inspectiedienst voor voedings- en geneesmiddelen (FDA) of het Europees Geneesmiddelenbureau). Wij kunnen de gegevens ook gebruiken om contact op te nemen met de voorschrijvende arts naar aanleiding van een bijwerking en/of complicatie bij het gebruik van ons product.
  Toestemming
  • Om te zorgen dat u toegang hebt tot onlinediensten van Amgen zoals vragenlijsten, gezondheidsenquêtes, zorgbeheermiddelen, kwaliteitsbeoordelingen van de zorg of andere online evenementen.
  • Om te zorgen dat u kunt deelnemen aan een discussieforum of chatroom van Amgen.

  Wij bewaren een bestand van het IP-adres van uw computer. Wij kunnen een bepaald IP-adres alleen aan u persoonlijk koppelen als u ons tijdens het gebruik van onze website persoonlijke identificatiegegevens hebt verstrekt. Wij kunnen het IP-adres van uw computer gebruiker om met u te (blijven) communiceren als u naar andere delen van onze website gaat en om de inhoud van de website te personaliseren.

  Wij verzamelen informatie over uw gebruik van onze website met behulp van cookies. Wij kunnen deze informatie alleen aan u persoonlijk koppelen als u ons persoonlijke identificatiegegevens hebt verstrekt tijdens het gebruik van onze website. We kunnen de gegevens die wij met behulp van cookies verzamelen, gebruiken:

  • om uw ervaring op onze website aan te passen door te anticiperen op de informatie en diensten waarin u wellicht geïnteresseerd bent;
  • om de werking van onze website te verbeteren door bezoeken aan populaire onderdelen in de gaten te houden en de diensten en informatie die wij aanbieden op de vraag van de klant af te stemmen; en
  • voor onze zakelijke doeleinden, waaronder de exploitatie van onze website, alsmede onderzoek en productanalyses zodat wij onze producten beter op de markt kunnen brengen.

  Voor meer informatie over het gebruik van cookies door Amgen, verwijzen wij u naar ons COOKIEBELEID

  Personen die zich registreren om gebruik te maken van onze online informatie en diensten

  Als u zich aanmeldt om gebruik te maken van onze online-informatie en -diensten, kunnen wij de door u verstrekte persoonlijke informatie ook verzamelen en gebruiken (zoals uw naam en contactgegevens) om u een e-mail ter bevestiging van uw aanmelding te sturen en om uw vragen te beantwoorden. Op uw verzoek kunnen wij u ook e-mails toesturen met informatie waarvan wij denken dat deze interessant voor u kan zijn, met inbegrip van informatie over onze producten en diensten.

  Personen die deelnemen aan onze online interactieve diensten

  Als u ervoor kiest om deel te nemen aan onze online interactieve diensten (met inbegrip van gezondheidsvragenlijsten en zorgbeheermiddelen), verzamelen wij de persoonlijke informatie die u hebt verstrekt (mogelijk met inbegrip van gezondheidsgegevens) en analyseren deze om te zien of er nieuwe feiten zijn die mogelijk kunnen bijdragen tot een beter inzicht in de manier waarop onze producten worden gebruikt bij de behandeling van de ziekten waarvoor zij op de markt worden gebracht. Hoewel u mogelijk niet kunt worden geïdentificeerd op basis van de gegevens die u via deze interactieve diensten verstrekt, kunnen we deze gegevens aan gegevens koppelen die u elders op onze website verstrekt en waarmee wij u wel kunnen identificeren. Wij kunnen deze informatie combineren met die van andere gebruikers van de website om overzichtsgegevens te verkrijgen die we voor onze zakelijke doeleinden gebruiken, waaronder onderzoek en analyse om onze producten te verbeteren en ons te helpen onze producten beter op de markt te brengen.

  E. Informatie over sollicitanten

  U kunt de vacatures op onze websites bekijken en daarop solliciteren. Nadere informatie over persoonlijke informatie die kan worden verzameld in het kader van een sollicitatie, vindt u op de Amgen Vacatures Online Privacyverklaring op: https://careers.amgen.com

  F. Informatie over andere personen

  Als u een zorgverlener of een zorginstelling bent, is het uw verantwoordelijkheid om de goedkeuring en toestemming van uw patiënt te verkrijgen voor het verstrekken van zijn of haar gezondheid gerelateerde persoonlijke informatie aan Amgen via onze Websites. Dit geldt ook wanneer u persoonlijke informatie namens iemand invoert; d.w.z. wanneer u een zorgverlener bent. Door het verstrekken van dergelijke informatie, verklaart en garandeert u dat u hiervoor de toestemming van de patiënt hebt ontvangen. Denk eraan dat patiëntgegevens niet openbaar mogen worden gemaakt op een discussieforum of chatroom van Amgen.

  G. Openbaarmakingen aan verkopers en leveranciers

  Wij hebben relaties met verschillende verkopers en leveranciers die ons helpen bij het ontwerp en onderhoud van onze computersystemen en beveiliging, het beantwoorden van e-mails en vragen van klanten, het analyseren van onze gegevens en het maken van speciale aanbiedingen. Wij geven onze verkopers en leveranciers geen toestemming om onze klantengegevens te gebruiken voor doeleinden die geen deel uitmaken van de contractuele relatie die we met hen hebben.

  H. Internationale gegevensoverdracht

  Amgen is een multinationale onderneming waarvan het hoofdkantoor in de Verenigde Staten is gevestigd. Amgen beheert datacenters over de hele wereld, waaronder de Europese Unie en de Verenigde Staten. Amgen kan persoonlijke informatie verwerken in wereldwijde databases die toegankelijk zijn voor geautoriseerde Amgen-medewerkers wereldwijd.

  Transfers buiten Europa vinden plaats in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving en overeenkomstig één van de volgende, hieronder vermelde veiligheidsmaatregelen. Ongeacht waar uw persoonlijke informatie wordt verzameld of verwerkt, Amgen onderhoudt en zorgt ervoor dat dienstverleners de nodige administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen nemen om uw gegevens te beschermen.

  Ontvangers Veiligheidsmaatregelen voor de overdracht van persoonlijke informatie naar landen die door Europese Commissie als onvoldoende worden beschouwd Aanvullende informatie
  Amgen-bedrijvengroep Bindende bedrijfsvoorschriften van Amgen (BCR’s) Informatie over de BCR’s van Amgen of over het indienen van een klacht over de verwerking van uw persoonlijke informatie in strijd met de BCR’s, vindt u op: www.amgen.com/bcr
  Leveranciers die volgens instructies van Amgen persoonlijke informatie verwerken. Standaardcontracten (standaardcontractbepalingen) in een vorm die is goedgekeurd door de Europese Commissie

  Informatie over standaardcontracten, met inbegrip van de inhoud van de standaardcontracten, vindt u op: https://commission.europa.eu/publications/standard-contractual-clauses-international-transfers_nl

  Voor meer informatie over het gebruik van standaardcontracten door Amgen kunt u contact opnemen met het Privacykantoor van Amgen op privacy@amgen.com

 • II. Links naar andere websites

  De websites van Amgen bevatten links naar andere websites die volgens ons voor u nuttig en informatief zouden kunnen zijn. Wij wijzen er echter op dat wij de inhoud en diensten op die sites niet goedkeuren of aanbevelen, en dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid van deze andere sites. Wij raden u aan zich bewust te zijn van het privacybeleid van elke site die u bezoekt en deze door te lezen. Denk eraan dat de verklaringen in deze Privacyverklaring alleen van toepassing zijn op informatie die door Amgen wordt verzameld.

 • III. Co-branded websites

  Uw persoonlijke informatie is uitsluitend toegankelijk voor Amgen en derden die persoonlijke informatie verwerken volgens de instructies van Amgen als gegevensverwerkers. We kunnen derden inschakelen om diensten en informatie over onze Websites te verstrekken en wij kunnen sommige co-branded diensten verlenen samen met andere derden waarmee Amgen werkt (bijvoorbeeld andere farmaceutische bedrijven), mits u daarvoor toestemming hebt gegeven. Bekendmaking en gebruik van persoonlijke informatie door derden die volgens de instructies van Amgen handelen, valt onder overeenkomsten die vereisen dat persoonlijke informatie goed wordt beschermd.

  Op een co-branded website wordt zowel de Amgen-logo als het logo van de co-branded partner weergegeven op uw scherm. Om toegang te krijgen tot de diensten die beschikbaar zijn op een co-branded website moet u een nieuw online registratieformulier invullen en deze registratiegegevens kunnen met co-branded partners van Amgen worden gedeeld.

  Waar de toepasselijke wet- en regelgeving dit vereist, zullen wij persoonlijke informatie bekendmaken aan regelgevende instanties en ethische commissies; ook kan Amgen onder bepaalde beperkte omstandigheden verplicht zijn om uw persoonlijke informatie naar aanleiding van een rechterlijke uitspraak, dagvaarding, huiszoekingsbevel, wet- of regelgeving bekend te maken.

  We verkopen of verstrekken geen direct of indirect identificeerbare informatie of gezondheid gerelateerde persoonlijke informatie die u op onze website verstrekt aan een niet-gerelateerde derde.

 • IV. Ons beleid ten aanzien van kinderen

  De inhoud en diensten op de website van Amgen zijn bedoeld voor volwassen gebruikers. De site richt zich niet op kinderen. Als wij vaststellen dat een minderjarige gebruiker vrijwillig persoons- of gezondheid gerelateerde gegevens op onze site heeft verstrekt, of dat een aanbieder vrijwillig informatie heeft verstrekt over een patiënt die wordt geïdentificeerd als minderjarige, zullen wij deze gegevens uit onze actieve databases verwijderen, tenzij de toepasselijke wetgeving vereist dat we deze bewaren.

 • V. Uw privacy rechten / keuzes (met inbegrip van toegang tot en correctie van persoonlijke informatie en privacyklachten)

  • Hoe kunt u toegang krijgen tot, het corrigeren of verwijderen van uw persoonlijke informatie welke wij verwerken?”

   U hebt het recht om inzage, correctie/bijwerking of verwijdering van uw persoonlijke informatie (met inbegrip van uw gezondheidsgegevens) te verzoeken. U kunt een dergelijk verzoek te allen tijde indienen door contact op te nemen met uw Functionaris voor Gegevensbescherming op privacy@amgen.com of Amgen N.V., Telecomlaan 5-7, 1831 Diegem, België. Wij zullen u toegang verschaffen tot de gegevens die wij over u bezitten, en zullen gegevens die door een zorgverlener of een consument over een bijwerking en/of complicatie van een geneesmiddel aan ons zijn verstrekt, corrigeren/bijwerken en/of verwijderen.

   Het is technologisch niet mogelijk om elk bestand met uw gegevens van onze servers te verwijderen. De noodzaak om een back-up te maken van onze systemen ter bescherming van informatie tegen onopzettelijk verlies betekent dat een kopie van de informatie over u (met inbegrip van uw gezondheid gerelateerde belangen) in een niet-uitwisbare vorm aanwezig kan zijn die wij moeilijk of helemaal niet kunnen vinden.

   Wanneer de wet dit evenwel toestaat, zal Amgen uw persoonlijke informatie (met inbegrip van gezondheidsgegevens) die in de databases die Amgen actief gebruikt voor onderzoek en dagelijkse bedrijfsactiviteiten of in andere gemakkelijk doorzoekbare media zijn opgeslagen, verwijderen. Bovendien zullen we, na ontvangst van uw verwijderingsverzoek, redelijke inspanningen verrichten om geen persoonlijke informatie bekend te maken die is opgeslagen in een niet-uitwisbaar format, behalve wanneer dit wettelijk vereist is.

  • Hoe kunt u gebruik maken van het recht rechten aangaande gegevensportabiliteit?

   In overeenstemming met het recht aangaande gegevensportabiliteit, hebt u het recht te verzoeken dat uw aan Amgen verstrekte persoonlijke informatie naar u wordt gestuurd in een gestructureerd, gebruikelijk en door een machine leesbaar formaat, met inachtneming van bepaalde voorwaarden. U kunt daarom verzoeken door contact op te nemen met het Privacy Office van Amgen op privacy@amgen.com

  • Een privacy klacht indienen bij een toezichthoudende instantie.

   Als u denkt dat de verwerking van uw persoonlijke informatie door Amgen in strijd met een toepasselijk(e) wet- en regelgeving, heeft u het recht een klacht in te dienen bij uw plaatselijke toezichthoudende instantie. De contactgegevens voor uw plaatselijke toezichthoudende instantie kunt u hier vinden: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080

 • VI. Hoe wij persoonlijke informatie bewaren en beschermen

  Wij bewaren uw persoonlijke informatie in een combinatie van afgedrukte documenten en elektronische bestanden. Elektronische bestanden zijn opgeslagen op servers die worden gebruikt en onderhouden door Amgen en derden die daarvoor een contract met Amgen hebben afgesloten.

  Wij willen dat uw persoonlijke informatie altijd zo veilig blijft als redelijkerwijs mogelijk is. Om de integriteit en vertrouwelijkheid van de persoonlijke informatie (met inbegrip van gezondheidsgegevens) die u aan ons verstrekt te helpen garanderen, kunnen wij, indien vereist, gebruik maken van coderingsmethoden. Als extra veiligheidsmaatregel wordt alle persoonlijke informatie (met inbegrip van gezondheidsgegevens) fysiek achter firewalls en andere netwerkbeveiligingsapparatuur opgeslagen om te voorkomen dat indringers toegang krijgen.

  Amgen verwerkt uw persoonlijke informatie gedurende de periode die noodzakelijk is om te voldoen aan de doelstellingen zoals beschreven in deze Privacyverklaring en bewaart uw persoonlijke informatie in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

  De gevolgde criteria zijn afhankelijk van:

  • Het doel van de verzamelde persoonlijke informatie en de vervulling van dat doel.
  • De reden waarom de persoonlijke informatie wordt verzameld, bijvoorbeeld in geval van toestemming, kunt u deze op elk gewenst moment intrekken.
  • Verplichte bewaartermijnen volgens contractuele en wettelijke vereisten.
 • VII. Neem contact met ons op

  Als u vragen of opmerkingen hebt over deze Privacyverklaring of een klacht wenst in te dienen, of als u toegang wenst tot uw persoonlijke informatie of deze wilt corrigeren of meer informatie wenst over een specifieke verwerking, kunt u contact opnemen met uw Functionaris voor gegevensbescherming van Amgen via privacy@amgen.com of Amgen N.V., Telecomlaan 5-7, 1831 Diegem, België