Amgen streeft naar transparantie in onze interacties met de zorgsector, bestaande uit gezondheidszorgbeoefenaars (artsen, apothekers, …), gezondheidszorgorganisaties (ziekenhuizen, verenigingen) en patiëntenorganisaties, hieronder partners genoemd. Onze interacties met deze partners vinden plaats via samenwerkingen in o.a. wetenschappelijk onderzoek, klinische studies, en medische & wetenschappelijke opleiding, met het doel om de zorg voor patiënten te bevorderen en innovatieve geneesmiddelen voor hen toegankelijk te maken. Dit gebeurt telkens op basis van sterke ethische principes, met integriteit en volgens de geldende gedragscodes en wetten.

Onze partners beschikken over specifieke expertise in het behandelen van ziekten en de beleving door patiënten. Deze expertise speelt een belangrijke rol bij de inspanningen van Amgen om de patiëntenzorg en behandelingsopties te verbeteren.

Amgen vergoedt partners voor de waardevolle inzichten die ze bieden. We verstrekken ook financiële steun voor medische opleidingen & andere projecten die de gezondheidszorg ten goede komen. Het openbaar maken van waardeoverdrachten, zoals betalingen en andere voordelen, vb. reis- en verblijfkosten die we verstrekken aan onze partners, zorgt ervoor dat de samenwerking met de zorgsector in alle transparantie kan gebeuren.

De verschillende nationale verenigingen van de farmaceutische industrie, die zijn aangesloten bij de European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA), hebben in hun deontologische code transparantievereisten ingevoerd, en sommige landen hebben deze transparantievereisten ook wettelijk vastgelegd. Amgen volgt deze deontologische codes en wetten die van toepassing zijn in elk land waarin we actief zijn, en publiceert jaarlijkse rapporten over de waardeoverdrachten zoals hieronder beschreven.

België

Onze waardeoverdrachten in België worden jaarlijks gepubliceerd via het nationale Belgische transparantieplatform, www.betransparent.be , in overeenstemming met de Belgische Sunshine Act (hoofdstuk 1 van titel 3 van de wet van 18 december 2016 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad 27 december 2016), en de deontologische code van de algemene vereniging van de Belgische geneesmiddelenindustrie, Pharma.be.

Op dit nationale Belgische transparantieplatform vind je onze waardeoverdrachten, instructies over hoe het platform geraadpleegd kan worden, en meer informatie over de transparantiewetgeving in België.

Luxemburg

Onze waardeoverdrachten in Luxemburg worden jaarlijks gepubliceerd via Amgen's EFPIA Disclosure pagina, www.amgen.com/about/how-we-operate/policies-practices-and-disclosures/transparency-disclosures/efpia-disclosures , in overeenstemming met de deontologische code van Innovative Medicines for Luxembourg, IML.