Al meer dan vier decennia bestrijdt Amgen 's werelds zwaarste ziekten door miljoenen patiënten wereldwijd te voorzien van innovatieve geneesmiddelen. Een van de sleutels tot het succes van Amgen is de toewijding om te helpen een betere, gezondere wereld op te bouwen die is gebaseerd op onze missie om patiënten te dienen. Onze benadering is gebaseerd op vier strategische pijlers: Gezonde mensen, een gezonde samenleving, een gezonde planeet en een gezond Amgen

Key Program Elements

Ons ESG-kader

Gezonde

mensen

Healthy people

We richten ons op het wegnemen van barrières die de toegang tot gezondheidszorg beperken, zodat mensen zo gezond mogelijk kunnen leven

Gezonde

samenleving

Healthy society

We werken aan een rechtvaardigere samenleving voor onze werknemers en de mensen die we dienen

Gezonde

planeet

Healthy planet

We geven prioriteit aan duurzaamheid en streven ernaar onze impact op het milieu te minimaliseren om natuurlijke hulpbronnen te behouden voor toekomstige generaties

Een gezond

Amgen

A healthy Amgen

We houden onszelf aan hoge normen in onze activiteiten en streven er voortdurend naar om de waarden van Amgen te weerspiegelen in onze cultuur, producten en strategie

 • GEZONDE MENSEN

  Al meer dan 40 jaar helpt de toewijding van Amgen aan wetenschap en innovatie patiënten om langer en gezonder te leven. We ondersteunen initiatieven om gezondheidsgelijkheid te bevorderen, zodat meer mensen de voordelen van wetenschap kunnen ervaren, waaronder verbeterde toegang tot levensreddende geneesmiddelen en zorg. We maken gebruik van verschillende benaderingen om toegangsproblemen aan te pakken en werken samen met overheden, patiëntengroepen, maatschappelijke organisaties en andere partners.

  In 2022:

  • Hebben we voor $ 2,2 miljard1 aan Amgen-geneesmiddelen gratis verstrekt aan daarvoor in aanmerking komende onverzekerde of onderverzekerde patiënten in de Verenigde Staten via de Amgen Safety Net Foundation2.
  • Hebben we voor $ 91 miljoen1 aan Amgen-geneesmiddelen gratis verstrekt aan patiënten in acht lage- en middeninkomenslanden.
  • Hebben we $ 14,9 miljoen bijgedragen aan de bevordering van activiteiten op het gebied van gezondheidsgelijkheid, door 111 projecten met 68 organisaties te financieren.
 • GEZONDE SAMENLEVING

  Naast onze kernactiviteit, het verbeteren van gezondheidsresultaten door middel van onze geneesmiddelen, erkennen we ons vermogen om de samenleving positief te beïnvloeden door onze acties, investeringen en mensen. We vinden het belangrijk om ons steentje bij te dragen aan een rechtvaardigere, veerkrachtigere en meer inclusieve samenleving, zowel op onze eigen werkplek als in de gemeenschappen waarin we actief zijn.

  In 2022:

  • Hebben we wereldwijd meer dan 23 miljoen leerlingen en leerkrachten bereikt via de vier wetenschappelijke onderwijsprogramma's van de Amgen Foundation.2
  • Hebben we een ‘earn-and-learn’-leerprogramma ontwikkeld om talent zonder een vierjarige opleiding in de Verenigde Staten aan te trekken, in dienst te nemen en bij te scholen als onderdeel van onze OneTen-coalitiebelofte.
  • Hebben we onze inspanningen voor een inclusieve omgeving voortgezet — het percentage vrouwen in het wereldwijde personeelsbestand van Amgen is de afgelopen jaren stabiel gebleven op ongeveer 52%, terwijl leiderschapsposities zijn toegenomen tot 45% vrouwen wereldwijd en 32% minderheden in de Verenigde Staten.
 • GEZONDE PLANEET

  Amgen heeft al lange tijd de doelstelling om haar activiteiten op een milieuverantwoorde manier uit te voeren en we stellen regelmatig doelen om onszelf uit te dagen om te verbeteren. Sinds 2007 hebben we ons milieuduurzaamheidsprogramma met succes verder ontwikkeld, terwijl we onze wereldwijde productiecapaciteit hebben vergroot en onze aanwezigheid hebben uitgebreid tot ongeveer 100 landen. Investeren in duurzame activiteiten kan ook de efficiëntie verbeteren en waarde creëren, onder andere door de bedrijfskosten te verlagen en de veerkracht te vergroten.

  In 2022:

  • Hebben we onze doelen voor koolstof-, water- en afvalvermindering overtroffen en we liggen op koers om onze ambitie voor 2027 te halen.
  • Hebben we een eerste groene obligatie van $ 750 miljoen uitgegeven om onze milieudoelen te bevorderen.
  • Heeft het Science Based Targets-initiatief onze doelstellingen voor broeikasgasemissiereductie goedgekeurd om deze in overeenstemming te brengen met een toekomst van 1,5°C.
 • EEN GEZOND AMGEN

  Ons bedrijf is gebouwd op een onwrikbare toewijding aan integriteit en naleving, wat dagelijks wordt gedemonstreerd door onze werknemers in hun woorden, beslissingen en daden. We streven ernaar het vertrouwen van de stakeholders die we dienen te behouden en te versterken. Dit is niet alleen de correcte manier van handelen, maar ook essentieel voor de gezondheid van Amgen en de patiënten en stakeholders die we dienen op de lange termijn.

  In 2022:

  • Heeft 100% van de werknemers een training over de Gedragscode gekregen.
  • Heeft 92% van de werknemers in een personeelsenquête aangegeven dat ze weten hoe ze advies over ethische kwesties kunnen inwinnen.
  • Hebben we een ESG-doelstelling opgenomen in de prestatiedoelen van het jaarlijkse incentiveplan van het Bedrijf om onszelf rekenschap te laten afleggen over onze milieuduurzaamheidsdoelen voor 2027 en om het aantal leiders uit te breiden dat direct verantwoordelijk is voor actie ter ondersteuning van ons programma voor diversiteit, inclusie en verbondenheid.

Aktueel ESG Rapport

Bekijk ons rapport over ons duurzame milieu-, sociaal en bedrijfsbeleid in zijn geheel.