×

Wil je linken naar andere websites en verlaat Amgen.be?

U verlaat nu de website van Amgen Belgium. Amgen Belgium neemt geen verantwoordelijkheid voor de informatie op de internationale server of website van Amgen die u gaat gebruiken. De informatie die u gaat gebruiken, is mogelijk niet in overeenstemming met de Belgische regelgeving.

AMGENS PRIVACYVERKLARING

Europese Privacyverklaring van Amgen

Amgen Inc., en/of zijn gelieerde ondernemingen, Amgen N.V., en co-branded partners (gezamenlijk "Amgen, "wij" of "ons/onze” genoemd) verbinden ons ertoe uw privacy en uw persoonlijke informatie te respecteren. Deze Privacyverklaring beschrijft de Privacybeleid van Amgen.

Als u een zorgverlener bent, lees dan onze Privacyverklaring voor zorgverleners.

Amgen zal uw persoonlijke informatie gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke vereisten.

We adviseren alle gebruikers van onze site deze Privacyverklaring aandachtig te lezen om meer te weten te komen over het beleid en het beleid die wij hebben ontwikkeld voor de bescherming van persoonlijke informatie, met inbegrip van gezondheid gerelateerde persoonlijke informatie, en om meer inzicht te krijgen in onze relaties met derden die toegang kunnen hebben tot deze informatie.

 • I. Het verzamelen, het gebruik en de openbaarmaking van persoonlijke informatie

 • II. Links naar andere websites

  De websites van Amgen bevatten links naar andere websites die volgens ons voor u nuttig en informatief zouden kunnen zijn. Wij wijzen er echter op dat wij de inhoud en diensten op die sites niet goedkeuren of aanbevelen, en dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid van deze andere sites. Wij raden u aan zich bewust te zijn van het privacybeleid van elke site die u bezoekt en deze door te lezen. Denk eraan dat de verklaringen in deze Privacyverklaring alleen van toepassing zijn op informatie die door Amgen wordt verzameld.

 • III. Co-branded websites

  Uw persoonlijke informatie is uitsluitend toegankelijk voor Amgen en derden die persoonlijke informatie verwerken volgens de instructies van Amgen als gegevensverwerkers. We kunnen derden inschakelen om diensten en informatie over onze Websites te verstrekken en wij kunnen sommige co-branded diensten verlenen samen met andere derden waarmee Amgen werkt (bijvoorbeeld andere farmaceutische bedrijven), mits u daarvoor toestemming hebt gegeven. Bekendmaking en gebruik van persoonlijke informatie door derden die volgens de instructies van Amgen handelen, valt onder overeenkomsten die vereisen dat persoonlijke informatie goed wordt beschermd.

  Op een co-branded website wordt zowel de Amgen-logo als het logo van de co-branded partner weergegeven op uw scherm. Om toegang te krijgen tot de diensten die beschikbaar zijn op een co-branded website moet u een nieuw online registratieformulier invullen en deze registratiegegevens kunnen met co-branded partners van Amgen worden gedeeld.

  Waar de toepasselijke wet- en regelgeving dit vereist, zullen wij persoonlijke informatie bekendmaken aan regelgevende instanties en ethische commissies; ook kan Amgen onder bepaalde beperkte omstandigheden verplicht zijn om uw persoonlijke informatie naar aanleiding van een rechterlijke uitspraak, dagvaarding, huiszoekingsbevel, wet- of regelgeving bekend te maken.

  We verkopen of verstrekken geen direct of indirect identificeerbare informatie of gezondheid gerelateerde persoonlijke informatie die u op onze website verstrekt aan een niet-gerelateerde derde.

 • IV. Ons beleid ten aanzien van kinderen

  De inhoud en diensten op de website van Amgen zijn bedoeld voor volwassen gebruikers. De site richt zich niet op kinderen. Als wij vaststellen dat een minderjarige gebruiker vrijwillig persoons- of gezondheid gerelateerde gegevens op onze site heeft verstrekt, of dat een aanbieder vrijwillig informatie heeft verstrekt over een patiënt die wordt geïdentificeerd als minderjarige, zullen wij deze gegevens uit onze actieve databases verwijderen, tenzij de toepasselijke wetgeving vereist dat we deze bewaren.

 • V. Uw privacy rechten / keuzes (met inbegrip van toegang tot en correctie van persoonlijke informatie en privacyklachten)

  • Hoe kunt u toegang krijgen tot, het corrigeren of verwijderen van uw persoonlijke informatie welke wij verwerken?”

   U hebt het recht om inzage, correctie/bijwerking of verwijdering van uw persoonlijke informatie (met inbegrip van uw gezondheidsgegevens) te verzoeken. U kunt een dergelijk verzoek te allen tijde indienen door contact op te nemen met uw Functionaris voor Gegevensbescherming op privacyoffice@amgen.com of Amgen N.V., Telecomlaan 5-7, 1831 Diegem, België. Wij zullen u toegang verschaffen tot de gegevens die wij over u bezitten, en zullen gegevens die door een zorgverlener of een consument over een bijwerking en/of complicatie van een geneesmiddel aan ons zijn verstrekt, corrigeren/bijwerken en/of verwijderen.

   Het is technologisch niet mogelijk om elk bestand met uw gegevens van onze servers te verwijderen. De noodzaak om een back-up te maken van onze systemen ter bescherming van informatie tegen onopzettelijk verlies betekent dat een kopie van de informatie over u (met inbegrip van uw gezondheid gerelateerde belangen) in een niet-uitwisbare vorm aanwezig kan zijn die wij moeilijk of helemaal niet kunnen vinden.

   Wanneer de wet dit evenwel toestaat, zal Amgen uw persoonlijke informatie (met inbegrip van gezondheidsgegevens) die in de databases die Amgen actief gebruikt voor onderzoek en dagelijkse bedrijfsactiviteiten of in andere gemakkelijk doorzoekbare media zijn opgeslagen, verwijderen. Bovendien zullen we, na ontvangst van uw verwijderingsverzoek, redelijke inspanningen verrichten om geen persoonlijke informatie bekend te maken die is opgeslagen in een niet-uitwisbaar format, behalve wanneer dit wettelijk vereist is.

  • Hoe kunt u gebruik maken van het recht rechten aangaande gegevensportabiliteit?

   In overeenstemming met het recht aangaande gegevensportabiliteit, hebt u het recht te verzoeken dat uw aan Amgen verstrekte persoonlijke informatie naar u wordt gestuurd in een gestructureerd, gebruikelijk en door een machine leesbaar formaat, met inachtneming van bepaalde voorwaarden. U kunt daarom verzoeken door contact op te nemen met het Privacy Office van Amgen op privacyoffice@amgen.com

  • Een privacy klacht indienen bij een toezichthoudende instantie.

   Als u denkt dat de verwerking van uw persoonlijke informatie door Amgen in strijd met een toepasselijk(e) wet- en regelgeving, heeft u het recht een klacht in te dienen bij uw plaatselijke toezichthoudende instantie. De contactgegevens voor uw plaatselijke toezichthoudende instantie kunt u hier vinden: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080

 • VI. Hoe wij persoonlijke informatie bewaren en beschermen

  Wij bewaren uw persoonlijke informatie in een combinatie van afgedrukte documenten en elektronische bestanden. Elektronische bestanden zijn opgeslagen op servers die worden gebruikt en onderhouden door Amgen en derden die daarvoor een contract met Amgen hebben afgesloten.

  Wij willen dat uw persoonlijke informatie altijd zo veilig blijft als redelijkerwijs mogelijk is. Om de integriteit en vertrouwelijkheid van de persoonlijke informatie (met inbegrip van gezondheidsgegevens) die u aan ons verstrekt te helpen garanderen, kunnen wij, indien vereist, gebruik maken van coderingsmethoden. Als extra veiligheidsmaatregel wordt alle persoonlijke informatie (met inbegrip van gezondheidsgegevens) fysiek achter firewalls en andere netwerkbeveiligingsapparatuur opgeslagen om te voorkomen dat indringers toegang krijgen.

  Amgen verwerkt uw persoonlijke informatie gedurende de periode die noodzakelijk is om te voldoen aan de doelstellingen zoals beschreven in deze Privacyverklaring en bewaart uw persoonlijke informatie in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

  De gevolgde criteria zijn afhankelijk van:

  • Het doel van de verzamelde persoonlijke informatie en de vervulling van dat doel.
  • De reden waarom de persoonlijke informatie wordt verzameld, bijvoorbeeld in geval van toestemming, kunt u deze op elk gewenst moment intrekken.
  • Verplichte bewaartermijnen volgens contractuele en wettelijke vereisten.
 • VII. Neem contact met ons op

  Als u vragen of opmerkingen hebt over deze Privacyverklaring of een klacht wenst in te dienen, of als u toegang wenst tot uw persoonlijke informatie of deze wilt corrigeren of meer informatie wenst over een specifieke verwerking, kunt u contact opnemen met uw Functionaris voor gegevensbescherming van Amgen via privacyoffice@amgen.com of Amgen N.V., Telecomlaan 5-7, 1831 Diegem, België